Web portál – B2B platform

Pro potřeby komunikace s dodavateli jsme vytvořili řešení, které má přímé napojení na ERP (Microsoft Navision) a umožňuje dodavatelům se vyjádřit k objednávkám za pomocí API komunikace nebo pomocí web-rozhraní.

Komplexní řešení dodavatelské komunikace šetří značné prostředky, které při ručním zpracování mailové/telefonické komunikace musí prodejní společnost vynakládat.

Projekt je tvořený jako MVC, použitý programovací jazyk je PHP a framework Nette. Výchozí databází pro aplikaci je MySQL. Pro komunikaci s ERP je použit XML formát BizTalk.

Zpracovatel

Typickým uživatelem portálu je zaměstnanec dodavatele. Jedná se o zaměstnance, který má na starosti zpracování došlých objednávek. Zpracovatel se přihlásí do systému svým emailem a heslem, které je mu přiděleno a zobrazí si nezpracované objednávky. Nezpracovanou objednávkou se myslí objednávka, která čeká na informace o dostupnosti požadovaných kusů, schopnosti dodat dané kusy v daném termínu a uvedené ceně.

O tom, že se v systému objevila nová objednávka, se uživatel dozvídá z notifikace, kterou obdržel do emailu/sms.

Pro vyřízení objednávek je stanovený countdown. Zpracovatel má možnost požádat o prodloužení termínu countdown administrátora. Na detailu objednávky má k dispozici tlačítko, po jehož stisknutí se vygeneruje žádost, a administrátor má možnost tuto vyřídit.

Zpracovatel má obecný přehled o otevřených, rozpracovaných a vyřízených objednávkách. Může mít přístup k detailním statistikám firmy, ve které pracuje.

Ruční zpracování objednávky

Objednávku zpracuje takovým způsobem, že do jednotlivých řádků objednávky, představujících produkty, doplní počet kusů, které v daném termínu a ceně dodá. V případě, že nesouhlasí cena, má možnost vybrat chybový stav o nesprávné ceně, termínu, EOL apod. V případě, že daný produkt dodat nemůže, tak do pole confirmed vybere hodnotu „-„. Řádky, u kterých zpracovatel vyplní hodnotu nebo uvede „–“ jsou označeny jako zpracované a tedy změní barvu pozadí řádku. V DB na pozadí se uloží do pole done hodnota true.

Hromadné zpracování objednávky

V případě, že mu to umožňuje technická vybavenost, může zpracovatel objednávku (dle nastaveného export v exportové mapě) exportovat. Ten poté obohatit o potřebné informace a následně tato nová data zpátky importovat do systému. Díky tomu je možné objednávku zpracovat hromadně bez nutnosti položkového interaktivního zpracování zpracovatelem.

Dodavatelé disponující API rozhraním svého ERP se můžou napojit na naše API a datová komunikace může probíhat zcela elektronicky ala EDI.

Administrace systému

Provozovatel systému má k dispozici řadu administračních funkcí. Má možnost spravovat dodavatele a udělovat jim různé role (oprávnění).

Administrace – správa dodavatelů

Systém disponuje rozsáhlým CMS (content management) a díky tomu je možné pro různé skupiny (role) vytvářet obsah. Obsahem může být návod na používání systému, vyvěšení dodavatelských smluv ke stažení případně informování o novinkách, poptávkách či procesech.

Ke hromadnému zpracování objednávek slouží i funkcionalita exportů. V admin části je možné definovat přesnou strukturu i formát takového exportu. Stejně tak je k dispozici rozhraní pro editaci transakčních emailů / sms.

Máte o portál zájem?

Jsme připraveni portál integrovat do vašeho NAV. Pro integraci a nasazení budete od nás potřebovat jeden virtuální server o který se budou 24/7 starat naši administrátoři a asistenci při integraci. Dle dosavadních zkušeností nám integrace zabere 10 pracovních dnů.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.